Znalostní báze EDUNIO

Organizační struktura v LMS EDUNIO

S pomocí Organizační struktury v EDUNIO si můžete uživatele rozdělit přehledně do skupin.

K čemu je to dobré?

Vytvoření skupin uživatelů vám umožní zejména:

  • cílení vzdělávání a informování na skupiny uživatelů (přidělování online kurzů, F2F akcí, seznamování s dokumentací apod.)
  • nastavení uživatelských rolí (přístup, správa, reporty pro vybrané skupiny)
  • nastavení přístupu vybraných skupin do vybraných složek Knihovny
  • reportování skupin uživatelů
  • onboarding kandidátů
  • nastavení přístupu externích uživatelů
  • správu periodických činností a kvalifikací skupin uživatelů
  • nastavení automatizace a autentizace v návaznosti na skupiny uživatelů
  • apod.

TIP!

Chcete jednoduchý příklad využití skupin uživatelů? Představte si například, že nasadíte do EDUNIO nový online kurz a chcete ho přidělit konkrétní definované skupině (třeba všem Manažerům na Pobočce 1). Díky organizační struktuře nemusíte složitě vyhledávat v seznamu uživatelů, kdo z nich je Manažer a ještě z Pobočky 1, ale jednoduše zacílíte přidělení kurzu na skupiny Manažeři + Pobočka 1.

Jak vytvořím organizační strukturu?

Organizační strukturu si pohodlně vytvoříte prostřednictvím editace skupin uživatelů ve stejnojmenné rubrice, kde můžete vytvářet strom skupin a podskupin nebo i zcela nezávislé skupiny.
S pomocí Organizační struktury v EDUNIO si můžete uživatele rozdělit přehledně do skupin

TIP!

Organizační struktura v EDUNIO nemusí a nejspíš ani nebude kopírovat váš klasický firemní organigram. Vytvořte si libovolné skupiny uživatelů účelně pro potřeby vzdělávání a informování, např. Entity, Lokality, Pracovní pozice, Zvláštní odborné kvalifikace apod.

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz