Znalostní báze EDUNIO

Systémové role v LMS EDUNIO

EDUNIO nabízí hned několik systémových uživatelských rolí (různá oprávnění přístupu a práce s LMS), přičemž počet uživatelů, kterým jednotlivé role můžete přidělit, je pro každou roli neomezený.

Díky provázanosti jednotlivých funkcí v EDUNIO lze jednotlivé systémové role dále ještě nastavit (např. pro správu či reportování jen vybrané skupiny uživatelů). 

Jednotlivé systémové role jsou:

  • SuperAdmin
  • Admin
  • Manažer
  • Lektor
  • Student

SuperAdmin

SuperAdmin je role s nejširším přístupem i možnostmi práce s LMS (Learning Management System). 

Podstatou role SuperAdmin je zejména:

  • přístup ke všem nastavením LMS
  • možnost práce s LMS na úrovni všech ostatních rolí
  • možnost přidělovat role ostatním uživatelům

Admin

Role Admina je předurčena zejména pro dílčí správu dat uživatelů (vkládání, mazání uživatelů, přidělování kurzů, sledování reportů apod.). Nastavitelná Organizační struktura v EDUNIO navíc umožňuje přidělit roli Admina více uživatelům a každému z nich nastavit různá oprávnění.

TIP!

Pokud využíváte EDUNIO pro více entit, je možné pro každou z nich vytvořit různého Admina. V praxi proto můžete například využívat jednu společnou instanci EDUNIO pro více firem, kde budete mít základnu informací (kurzy, Knihovnu, Katalog atd.) společnou všem entitám, ale každá entita si spravuje jen svoje data (uživatele, reporty atd.) a nemá přístup k datům ostatních entit.

Lektor

Role lektora je zřejmá už z názvu. V roli lektora může uživatel vytvářet v EDUNIO online kurzy či testy. V návaznosti na kurzy, k nimž je přidělen jako lektor, má k dispozici helpdesk pro odpovědi na dotazy k danému kurzu, ve kterém může z opakovaných dotazů vytvářet pohodlně také FAQ (Frequent Asked Questions neboli Často kladené dotazy).

TIP!

Uživatel s rolí lektora může kurzy a testy pouze vytvářet, nikoliv přidělovat uživatelům. Přidělování kurzů uživatelům náleží roli Admina. Pokud byste chtěli, aby uživatel kurzy vytvářel i přiděloval, pak je možné mu přidělit a nastavit obě role, tj. Lektor + Admin.

Manažer

Uživatel s přidělenou rolí Manažer získá přístup k reportům, kde navíc můžete přesně nastavit, jaké reporty jsou mu zobrazovány (pro které skupiny uživatelů, k jakým kurzům apod.).

TIP!

Místo možnosti online přístupu k reportům přes roli Manažer můžete s využitím funkce Úlohy reportů nastavit vybraným uživatelům pravidelné automatické zasílání reportů e-mailem přesně podle požadovaného nastavení (jaký report, komu, kdy - s libovolným nastavením opakování dny/týdny/měsíce).

Student

Student je role se základním přístupem do EDUNIO. Roli Student má automaticky přidělenou každý uživatel.
Přidělte uživatelům různá oprávnění pro práci s EDUNIO

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz