Znalostní báze EDUNIO

Externí účty s registrací uživatelem

Vedle klasických uživatelských účtů (účty zakládané Adminem), nabízí EDUNIO také uživatelské účty, které jsou zakládány registrací samotného uživatele.

K čemu je to dobré?

Pomocí externích účtů založených registrací přímo uživatelem můžete nabídnout online kurzy k proškolení v EDUNIO např. dodavatelům, partnerům, zákazníkům, dealerům apod.

Praktický příklad

Potřebujete proškolit zaměstnance partnerů/dealerů/dodavatelů/zákazníků apod.?

V EDUNIO si aktivujete skupinu Registrovaní uživatelé a nastavíte:

  • požadované položky registračního formuláře (např. organizace, jméno, příjmení, e-mail apod.) 
  • kurzy k absolvování  

Uživatelům pak stačí odeslat registrační odkaz, kde se mohou registrovat a po registraci jsou jim přiděleny ke studiu nastavené online kurzy.

U externích účtů si můžete nastavit dobu automatické expirace (např. 1 měsíc). Po nastavené době je externí uživatelský účet automaticky smazán do koše, nicméně v reportech dále můžete absolvované kurzy dohledat.

Nabídněte v EDUNIO online školení zákazníkům, dodavatelům, partnerům nebo jiným třetím stranám

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz