Znalostní báze EDUNIO

Customizace LMS EDUNIO

Ke customizaci (přizpůsobení) EDUNIO nepotřebujete žádné zásahy programátorů a tedy žádné placené vícepráce. 

EDUNIO si může sami jednoduše přizpůsobit svým požadavkům ve vlastním administrátorském rozhraní.

Díky modulárnímu uspořádání EDUNIO zachovává pro uživatele maximálně user friendly prostředí a ovládání. Moduly, které nechcete využívat, jednoduše vypnete a uživatelům se vůbec nezobrazují.

Administrátorské rozhraní umožňuje zejména nastavení:

 • grafického prostředí
  • barvy
  • logo
  • písmo
  • apod.
 • systémových textů
  • welcome texty
  • nápovědné texty
 • systémových termínů
  • výzvy
  • připomínky
  • upomínky
 • notifikací
  • texty
  • termíny
  • pravidla notifikací
  • apod.
 • helpdesků
  • FAQ (Frequent Asked Questions neboli Často kladené dotazy)
 • uživatelských rolí
 • uživatelského dashboardu (domovské stránky)
  • zobrazované prvky i jejich umístění v dashboardu
 • zabezpečení
  • automatické odhlašování
  • požadavky na hesla
  • platnost hesla
 • pravidla komunikace
  • odesílací e-mailová adresa
  • kódování e-mailů
  • SMTP
  • apod.
 • moduly
  • on/off pro rozšiřující moduly
 • SSO (Single Sign-On)
 • atd.
Jak si u pravit EDUNIO podle vlastních potřeb
edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz