Znalostní báze EDUNIO

Dashboard

Dashboard neboli domovská stránka obsahuje kromě jiného zprávy a rychlou nápovědu.

Na domovské stránce uživatelského prostředí dále naleznete a můžete spravovat:

 • kalendář s plánovanými vzdělávacími akcemi
 • termíny pro přidělené kurzy
 • nepodepsané certifikáty
 • studijní statistiku

Okamžitý přehled po přihlášení do administrace

Ihned po přihlášení do EDUNIO získáte na Dashboardu v administrátorském prostředí rychlý a jasný přehled týkající se:

 • celkovém počtu uživatelů dle statusu
 • počtu aktuálně přihlášených uživatelů do LMS (Learning Management System)
 • celkovém počtu a statusu studovaných kurzů
 • počtu absolvovaných kurzů za týden/měsíc/rok
 • nevyřešených dotazů
 • zablokovaných kurzů
 • nových lekcí
 • dotazníků
 • novinek ohledně nových verzí a funkcionalit EDUNIO
 • nápovědy a manuálů či další podpůrné dokumentace

TIP!

Nastavte na Dashboard informační texty, které se zobrazí uživatelům, lektorům a/nebo administrátorům. Textové pole je vhodné využít zejména pro různá oznámení, informace, aktuality apod.

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz