Znalostní báze EDUNIO

Administrace LMS EDUNIO

Administrace neboli správa LMS (Learning Management System) je klíčová pro úspěšné fungování systému online kurzů, vzdělávacích akcí a školení. Zahrnuje mnoho různých úkonů, především správu uživatelů, obsahu, termínů vzdělávacích akcí a kurzů, ale i práci s výsledky a hodnocením.

Jaké jsou možnosti administrace EDUNIO?

1) Přidělením role SuperAdmin


2) Přidělením role Admin

  • dílčí oprávnění správy EDUNIO
  • správa uživatelů, kurzů, skupin ad.
  • výše práv je závislá na individuální konfiguraci
edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz