Znalostní báze EDUNIO

Automatizace

Co je automatizace?

Automatizace zajišťuje oboustranný přenos dat mezi LMS (Learning Management System) EDUNIO a jinými IT systémy zákazníka (např. HR systémy – SAP, Workday, EGJE, Nugget, KS apod.).

Cílem automatizace je zjednodušení správy dat tak, aby stejná data nemusela být „ručně“ administrována v různých IT systémech samostatně, ale jednotlivé systémy si společná data vzájemně předávaly automaticky.

Typickými společnými daty mohou být:

  • základní údaje o uživatelích (jméno, příjmení, e-mail, atd.)
  • zařazení uživatelů do příslušných skupin v rámci nastavené organizační struktury (entita, pracovní pozice)
  • údaje o přidělených online kurzech nebo vzdělávacích akcích a jejich absolvování

Automatizace v LMS EDUNIO

Technologie přenosu může probíhat 3 způsoby:

1) CSV via FTP

K přenosu informací mezi HR systémem a EDUNIO se využívá technologie FTP (resp. FTPS přes SSL), kdy FTP server „běží“ na serveru PREVENT. HR systém i EDUNIO generují a navzájem si posílají soubory ve formátu CSV.

2) Webové služby

K propojení jsou využívány webové služby na protokolu SOAP.

3) API HR systému

EDUNIO se připojí na API rozhraní HR systému.

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz