Znalostní báze EDUNIO

Propojení LMS EDUNIO s jinými IT systémy

Pro maximální zefektivnění souvisejících procesů umíme EDUNIO propojit s vašimi stávajícími IT systémy.

Automatizace

Automatizace usnadňuje administraci a správu dat. Nejčastěji EDUNIO propojujeme s HR systémy (SAP, EGJE, Workday, Nugget, KS, OKbase apod.).

Díky automatizaci nemusíte spravovat data duplicitně ve dvou IT systémech, ale ty si je mezi sebou vyměňují samy podle nastavených pravidel.

V rámci automatizace vybereme data pro oboustranný přenos, vytvoříme konektor a nastavíme pravidla přenosu.

Při nastavení automatizace je nutná součinnost ze strany dodavatele IT systému, se kterým budeme EDUNIO propojovat.

Autentizace

Autentizace usnadňuje přihlašování do EDUNIO uživatelům. Zjednodušeně řečeno, díky autentizaci je uživatel přihlášen automaticky do EDUNIO, jakmile se přihlásí do svého počítače/sítě zaměstnavatele apod.

Autentizace tedy odstraňuje potřebu několikerého přihlašování uživatelů do různých IT systémů.

Pro autentizaci je používána technologie SSO (Single Sign-On). 

Propojení EDUNIO s jinými IT systémy

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz