Znalostní báze EDUNIO

Elektronické podepisování

EDUNIO vás může zbavit náročné papírové agendy. Stačí využít řadu možností její digitalizace.

Jednou z nejvyužívanějších funkcionalit digitalizace je elektronické podepisování, které vám zjednoduší administrativně náročné procesy tisku, distribuce a ukládání dokumentů.

Jak to funguje?

  1. Pokud nastavíte k dokumentu (certifikát o školení, prohlášení apod.) požadavek elektronického podepsání, LMS vygeneruje uživateli po splnění příslušných podmínek (absolvování kurzu, potvrzení prohlášení apod.) unikátní ověřovací PIN kód a odešle e-mailem podpisový odkaz.
  2. Uživatel se může podepsat na libovolném dotykovém zařízení nebo s pomocí myši.
  3. Ověření identity uživatele je navíc podpořeno ještě zadáním PIN kódu.
  4. Podpis uživatele je zaznamenán v příslušném dokumentu, který je následně uložen v archívu EDUNIO, odkud jej lze kdykoliv v případě potřeby vytisknout i s podpisem.

Kde elektronické podpisy využijete?

Elektronicky mohou uživatelé/zaměstnanci podepisovat například certifikáty o absolvovaných školeních nebo třeba prohlášení o seznámení s dokumenty:

  • zákonná školení v oblasti BOZP a PO a jiná školení vyžadující podepsané certifikáty
  • prohlášení o seznámení s dokumentací BOZP a PO nebo jinými interními předpisy 

Nepochybně vás napadne celá řada dalších možností, kde využijete elektronické podepisování a významně si ušetříte související administrativu.

Šetřete přírodu a zbavte se papírování díky funkci elektronické podepisování dokumentů dostupné v EDUNIO

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz