Znalostní báze EDUNIO

Onboarding s LMS EDUNIO

Onboarding je proces nástupu a adaptace nových zaměstnanců, jejich integrace do firmy, týmu i pracovní role.

Onboarding zahrnuje seznámení zejména s:

 • pracovním prostředím
 • interními předpisy a jinou dokumentací
 • pracovními procesy
 • firemní kulturou
 • firemní strukturou 
 • apod.

Čím lépe je onboarding připravený, tím rychleji se může nový zaměstnanec zapojit do pracovního procesu a být produktivní. Dobře nastavený onboarding také zvyšuje spokojenost nových zaměstnanců.

EDUNIO nabízí hned několik skvělých nástrojů, které zefektivní, zjednoduší a zpříjemní váš onboarding.

Preboarding - komunikujte s kandidáty ještě před nástupem 

V rámci preboardingu nabízí EDUNIO zejména následující možnosti.

Jednoduše si vytvoříte skupinu uživatelů (např. Kandidáti) pomocí funkcionality Organizační struktura, do které nastavíte vše potřebné, co chcete s uchazeči komunikovat ještě před jejich nástupem.

Příklad: 

 • Preboarding kurz - jednoduchým online kurzem (krátké video, prezentace apod.) ukažte kandidátům, na co se mohou u vás těšit a co je čeká v prvních dnech po nástupu.
 • Seznámení s dokumenty - zašlete kandidátům vhodné dokumenty k seznámení prostřednictvím DIS (Document Identification System) dopředu a urychlete administrativu spojenou s nástupem.
 • Setkání se šéfem nebo týmem - prostřednictvím modulu Blended Learning můžete kandidátům zorganizovat setkání s budoucím šéfem nebo celým týmem.
 • Údaje a informace - potřebné údaje a informace od kandidátů můžete získat sestavením dotazníku ve stejnojmenném modulu Dotazníky, který nabízí i další práci s dotazníkem v rámci přednastaveného workflow.

Onboarding - usnadněte nástup nováčkům i sobě

Udělejte na nováčky dobrý dojem a zefektivněte jejich zapracování do vašeho týmu.

Zaškolení (Online kurzy)

 • Welcome kurz - přivítejte nováčky online kurzem, představte jim vaši společnost, firemní kulturu, prostory či jiné užitečné informace.
 • Zákonná školení - proškolte nováčky online v oblasti mandatorních školení BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (Požární ochrana), Školení řidičů, První pomoc ad.
 • Jiné kurzy - nabídněte nováčkům i další témata k seznámení formou online kurzů (Etický kodex, Ochrana životního prostředí, Ochrana osobních údajů, Informační a kybernetická bezpečnost, atd.).
TIP!

S EDUNIO nepotřebujete pro vytváření online kurzů speciální nástroje ani dovednosti. Stačí umět pracovat s PowerPointem (PPT Learning) nebo si vystačíte jednoduše i s mobilem (videokurzy).

Seznámení s interními předpisy (modul DIS)

Seznamte nováčky prokazatelně s vašimi interními předpisy (pracovní řád, používání firemních vozidel apod.). Nastavte si vlastní úroveň prokazatelnosti seznámení (přečtení, potvrzení kliknutím, elektronický podpis).

F2F akce či webináře (modul Blended Learning)

Zorganizujte nováčkům také akce face-to-face (prezenční školení, workshopy atd.) nebo webinářová setkání.

Periodické činnosti (modul Periodické činnosti)

Zaevidujte a nastavte si u nováčků požadavky na periodické činnosti (lékařské prohlídky, opakovací zkoušky odborné způsobilosti, přidělování pracovních pomůcek atd.). Uložte si do EDUNIO i související záznamy (lékařský posudek, osvědčení o odborné způsobilosti atd.).

Kvalifikace (modul Kvalifikace)

S modulem Kvalifikace můžete na danou pozici sestavit celý profil kvalifikačních požadavků (online kurzy, F2F akce, periodické činnosti, jiné požadavky) a automatizovat pohodlně jejich průběh vč. podmíněného absolvování (pořadí absolvovaných kurzů atd.).

Vyhodnocení onboardingu (modul Dotazníky)

V průběhu či na závěr onboardingu můžete vytvořit libovolné hodnocení pomocí dotazníků s nastavitelným workflow.

Díky vychytaným funkcionalitám a variabilitě jejich nastavení si můžete EDUNIO přizpůsobit podle potřeb vašeho vlastního procesu onboardingu. Určitě vás napadá i řada dalších možností nad rámec výše uvedených. Rádi vám také s nastavením procesu onboardingu poradíme na základě našich četných zkušeností.
Onboarding zaměstnanců díky e-learning platformě EDUNIO

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz