Znalostní báze EDUNIO

Onboarding s LMS EDUNIO

Onboarding je nástupní proces a adaptace nových zaměstnanců. Zahrnuje seznámení s:

 • pracovním prostředím
 • firemními předpisy a jinou dokumentací
 • pracovními procesy
 • firemní kulturou
 • firemní strukturou 
 • apod.

Čím lépe je onboarding připravený, tím rychleji se může nový zaměstnanec zapojit do pracovního procesu a být produktivní. Dobře nastavený onboarding také zvyšuje spokojenost nových zaměstnanců.

EDUNIO nabízí hned několik skvělých nástrojů, které zefektivní, zjednoduší a zpříjemní váš onboarding.

Preboarding - komunikujte s kandidáty ještě před nástupem 

V rámci preboardingu nabízí EDUNIO zejména tyto možnosti:

Jednoduše si vytvoříte skupinu uživatelů např. Kandidáti pomocí funkcionality Organizační struktura, do které nastavíte vše potřebné, co chcete s uchazeči komunikovat ještě před jejich nástupem, např.: 

 • Preboarding kurz - Jednoduchým online kurzem (krátké video, prezentace apod.) ukažte kandidátům, na co se mohou u vás těšit a co je čeká v prvních dnech po nástupu.
 • Seznámení s dokumenty - Zašlete kandidátům vhodné dokumenty k seznámení prostřednictvím DIS (Document Identification System) dopředu a urychlete administrativu spojenou s nástupem.
 • Setkání se šéfem nebo týmem - Prostřednictvím modulu Blended Learning můžete kandidátům zorganizovat setkání s budoucím šéfem nebo celým týmem.
 • Údaje a informace - Potřebné údaje a informace od kandidátů můžete získat sestavením dotazníku ve stejnojmenném modulu Dotazníky, který nabízí i další práci s dotazníkem v rámci přednastaveného workflow.

Onboarding - usnadněte nástup nováčkům i sobě

Udělejte na nováčky dobrý dojem a zefektivněte jejich zapracování do vašeho týmu.

Zaškolení (Online kurzy)

 • Welcome kurz - Přivítejte nováčky online kurzem, představte jim vaši společnost, firemní kulturu, prostory či jiné užitečné informace.
 • Zákonná školení - Proškolte nováčky online v oblasti mandatorních školení BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (Požární ochrana), Školení řidičů, První pomoc ad.
 • Jiné kurzy -  Nabídněte nováčkům i další témata k seznámení formou online kurzů (Etický kodex, Ochrana životního prostředí, Ochrana osobních údajů, Informační a kybernetická bezpečnost, atd.).
TIP!

S EDUNIO nepotřebujete pro vytváření online kurzů speciální nástroje ani dovednosti. Stačí umět pracovat s PowerPointem (PPT Learning) nebo si vystačíte jednoduše i s mobilem (videokurzy).

 Seznámení s interními předpisy (modul DIS)

 • Seznamte nováčky prokazatelně s vašimi interními předpisy (pracovní řád, používání firemních vozidel apod.). Nastavte si vlastní úroveň prokazatelnosti seznámení (přečtení, potvrzení kliknutím, elektronický podpis).

F2F akce či webináře (modul Blended Learning)

 • Zorganizujte nováčkům také akce Face To Face (prezenční školení, workshopy atd.) nebo webinářová setkání.

Periodické činnosti (modul Periodické činnosti)

 • Zaevidujte a nastavte si u nováčků požadavky na periodické činnosti (lékařské prohlídky, opakovací zkoušky odborné způsobilosti, přidělování pracovních pomůcek atd.). Uložte si do EDUNIO i související záznamy (lékařský posudek, osvědčení o odborné způsobilosti atd.).

Kvalifikace (modul Kvalifikace)

 • Díky modulu Kvalifikace můžete na danou pozici sestavit celý profil kvalifikačních požadavků (online kurzy, F2F akce, periodické činnosti, jiné požadavky) a automatizovat pohodlně jejich průběh vč. podmíněného absolvování (pořadí absolvovaných kurzů atd.).

Vyhodnocení onboardingu (modul Dotazníky)

 • V průběhu či na závěr onboardingu můžete vytvořit libovolné hodnocení pomocí dotazníků s nastavitelným workflow.

Díky vychytaným funkcionalitám a variabilitě jejich nastavení si můžete EDUNIO přizpůsobit podle potřeb vašeho vlastního procesu onboardingu. Určitě vás napadá i řada dalších možností nad rámec výše uvedených. Rádi vám také s nastavením procesu onboardingu poradíme na základě našich četných zkušeností.
Onboarding zaměstnanců díky e-learning platformě EDUNIO

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz