Znalostní báze EDUNIO

Dotazníky

Modul Dotazníky umožňuje v EDUNIO tvorbu od jednoduchých až po nejsložitější dotazníky, checklisty, kvízy či ankety.

Dotazníky jsou shromažďovány v EDUNIO na jedno místo a můžete je i reportovat.

Sestavit dotazník můžete z jednotlivých oddílů a skupin, do kterých zařadíte potřebné otázky.

Otázky lze tvořit:

 • otevřené vyžadující vlastní plnohodnotnou odpověď
 • uzavřené
  • s jednou možnou odpovědí
  • s více možnými odpověďmi
  • škálou od 1 do 10
 • polouzavřené nabízející kromě přednastavené odpovědi možnost doplnění vlastního textu

Workflow - přednastavené přidělení dotazníku

Modul Dotazníky disponuje unikátní funkcí nastavení workflow dotazníku.

Volby workflow jsou následující:

 • Student ➡️Manažer (zobrazení/vyjádření)
 • Student ➡️Manažer ➡️ Student (zobrazení/závěrečné vyjádření)
 • bez workflow

Delegování

V případě, že chcete dát manažerům možnost předat přidělený dotazník jinému manažerovi k vyplnění, příp. umožnit více manažerům vyplnění shodného dotazníku, v nastavení dotazníku povolte delegování.

Využití dotazníků v HR

Dotazníky mohou být velmi užitečným nástrojem v oblasti lidských zdrojů. Níže je uvedeno několik oblastí, ve kterých mohou být dotazníky v HR použity:

 • Sběr informací od zaměstnanců - zjistěte názory zaměstnanců ohledně jejich pracovního prostředí, spokojenosti s prací, potřeb pro další vzdělávání a rozvoj.
 • Checklisty - zajistěte průběžnou kontrolu nad plněním vybraných úkolů (např. preventivní kontroly pracovišť v rámci BOZP a PO). 
 • Výběrová řízení - získejte informace od uchazečů o práci, které nebyly obsaženy v jejich životopisech nebo během pohovoru. Zjištěná data vám mohou pomoci se rozhodnout, zda jsou kandidáti vhodní pro danou pozici.
 • Hodnocení výkonnosti - zhodnoťte výkon zaměstnanců. Dotazníky mohou poskytnout užitečné informace o tom, jak dobře zaměstnanec plní své pracovní povinnosti a jak se zlepšit.
 • Plánování rozvoje zaměstnanců - odhalte, co chtějí zaměstnanci v budoucnosti dělat a jakým způsobem by chtěli být rozvíjeni. Vytvořte si tak podklad pro plány rozvoje pro jednotlivé zaměstnance.
TIP!

Připravte si vhodné otázky, které vám umožní praktické vyhodnocení a výstupy z dotazníku.

 • buďte struční a nevytvářejte příliš komplikované otázky
 • nepoužívejte slova, kterým nebudou dotazovaní rozumět
 • nepoužívejte příliš mnoho otevřených otázek - výhodou může být možnost hlouběji poznat pocity a názory dotazovaných, jejich náhled na problém či konkrétní návrhy na zlepšení nějaké záležitosti; odpovědi z otevřených otázek ovšem nelze statisticky vyhodnotit, neuděláte z nich průměr nebo rozptyl, neurčíte maximum ani minimum.

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz