Znalostní báze EDUNIO

Hodnocení výkonu v LMS EDUNIO

Zjistěte, jak zaměstnanci plní své pracovní povinnosti a jak přispívají k celkovému úspěchu organizace.

Proces hodnocení pracovního výkonu se obvykle provádí jednou ročně a zaměstnanci jsou hodnoceni na základě jejich schopností, výsledků, chování a přístupu k práci.

Nastavte si proces hodnocení tak, aby se stal cenným nástrojem pro zlepšení výkonu zaměstnanců a přispěl k posílení produktivity a úspěšnosti organizace.

Jak využít nástrojů EDUNIO?

Aplikujte některé metody měření pracovního výkonu:

A. Modul Dotazníky

  • Sledování cílů - nechte zaměstnance stanovit si cíle a následně zaměstnance hodnoťte na základě toho, jak dobře stanovených cílů dosahují.
  • Hodnocení nadřízeným - naplánujte dále pravidelné hodnocení pracovního výkonu nadřízeným, aby zhodnotili kompetence svých podřízených a stanovili strategické cíle na další období.
  • 360° hodnocení - využijte možnost hodnotit zaměstnance nejen nadřízeným, ale také kolegy a podřízenými.
  • Zpětná vazba od zákazníků - zajímejte se o hodnocení kvality služeb nebo produktů, které vy či vaši zaměstnanci poskytujete zákazníkům.

B. Modul Blended learning

  • Zpětná vazba od nadřízeného - motivujte vedoucí pracovníky poskytovat zaměstnancům pravidelnou zpětnou vazbu na jejich výkon. Naplánujte face-to-face (F2F) schůzky nadřízených a hodnocených zaměstnanců – můžete naplánovat i jako online schůzky přes webináře.

C. Modul PPT Learning

  • Testy a zkoušky - zhodnoťte zaměstnance na základě jejich znalostí a schopností v určité oblasti.
edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz