Znalostní báze EDUNIO

Blended Learning v LMS EDUNIO

Blended Learning modul umožňuje v EDUNIO organizovat vzdělávací akce face-to-face (F2F), kombinované akce (online + F2F) nebo živé webináře.

V Blended Learning modulu EDUNIO můžete pro uživatele/zaměstnance jednoduše uspořádat zejména:

 • přednášky
 • workshopy
 • živé webináře
 • apod.

nebo plánovat a organizovat jejich účasti na vzdělávacích akcích externích dodavatelů.

Široké možnosti nastavení vzdělávacích akcí nabízí takovou variabilitu, že budete jen těžko hledat přání, které vám Blended Learning modul nesplní.

Nastavit si u vzdělávacích akcí můžete například:

 • učebny pro pořádání 
 • kapacitu 
 • více termínů pro stejnou vzdělávací akci
 • pravidelné opakování 
 • podmínky absolvování
  • účast
  • vyhodnocení lektorem
  • online test
 • vystavení certifikátu o absolvování
 • apod.

EDUNIO si hravě poradí i s řadou úloh souvisejících s automatickou organizací F2F vzdělávacích akcí, například:

 • rozesláním pozvánek
 • přihlašováním na akce
 • hlídáním kapacity
 • vypsáním dalšího termínu při naplnění kapacity
 • hlídáním termínů

Propracované jsou např. i možnosti nastavení kritérií pro absolvování jednotlivých vzdělávacích akcí:

 • požadovaná úspěšnost při online testování
 • kritéria pro vyhodnocení lektorem 

Modul Blended Learning navíc můžete využít i při pořádání vzdělávacích akcí pro neuživatele/externisty EDUNIO. Díky možnosti nastavení registračního formuláře lze rozesílat pozvánky na vzdělávací akce s registračním formulářem.

Dokonalý přehled o vzdělávacích akcích nabízí nastavitelné reporty EDUNIO. Filtrace (výběr akcí, statusy, vyhodnocení znalostí apod.) vám usnadní reportovat přesně ty informace, které požadujete. Nastavitelné úlohy reportů (co, kdy, komu) pak zautomatizují pravidelné zasílání reportů přesně tam, kam potřebujete.

Organizujte v EDUNIO face2face i kombinované vzdělávání

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz