Znalostní báze EDUNIO

Co je to SCORM?

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) je standard pro vývoj, výměnu a nasazení e-learningových modulů a kurzů. Jedná se o soubor technických specifikací a standardů, které definují, jak mají být e-learningové zdroje vytvářeny, zabaleny, distribuovány a používány v různých e-learningových platformách.

SCORM umožňuje autorům vytvářet e-learningové zdroje pomocí různých nástrojů a publikovat je ve standardizovaném formátu, aby mohly být použity v různých LMS (Learning Management System). SCORM také umožňuje sledování pokroku studenta a sběr dat o jeho výkonu a úspěšnosti.

SCORM je stále jedním z nejpoužívanějších standardů pro e-learningové zdroje a je podporován mnoha výrobci software pro vzdělávání.

Jednoduše řečeno, SCORM zajišťuje komunikaci mezi online kurzem a vzdělávací platformou (LMS).

Díky SCORMU je možné například:

  • nastavit podmíněný či nepodmíněný průchod kurzem
  • sledovat průběh studia (čas, návrat na místo předchozího opuštění kurzu apod.)
  • přidat ke kurzu test či certifikát
  • vyhodnotit testované znalosti  

Co je to SCORM? Zajišťuje kompatibilitu mezi LMS a online kurzy.

 

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz