Znalostní báze EDUNIO

Co je to SCORM?

SCORM = Shareable Content Object Reference Model

Jde o soubor specifikací a standardů umožňující provoz online kurzů v řídících vzdělávacích platformách (LMS - Learning Management Sytem).

Jednoduše řečeno, SCORM zajišťuje komunikaci mezi online kurzem a vzdělávací platformou (LMS).

Díky SCORMU je možné například:

  • nastavit podmíněný či nepodmíněný průchod kurzem
  • sledovat průběh studia (čas, návrat na místo předchozího opuštění kurzu apod.)
  • přidat ke kurzu test či certifikát
  • vyhodnotit testované znalosti  

Co je to SCORM? Zajišťuje kompatibilitu mezi LMS a online kurzy.

 

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz