edunio

Funkce

Neuvěřitelně našlapané a přesto pořád intuitivní.

Nadupané už v základuZákladní funkce

edunio

Řízení vzdělávání

Správa a organizace vzdělávání, hlídání termínů, pozvánky, upomínky, reporty atd.

edunio

Certifikace

Editor obsahu a vzhledu certifikátu, PDF formát, přehledná evidence.

edunio

Testování znalostí

Testování znalostí, vyhodnocení znalostí podle uživatelů, skupin či témat.

edunio

Reporting

Podrobný reporting, volitelné parametry reportu, úlohy (automatické reporty).

edunio

Systémové role

Nastavitelné přístupy - Superadmin, Admin, Manažer, Lektor, Student.

edunio

Organizační struktura

Řízení vzdělávání podle organizační struktury (entity, pracovní pozice, ad.).

edunio

Course Builder

Intuitivní nástroj pro tvorbu online kurzů přímo v prohlížeči.

edunio

Quiz Builder

Vytváření a nastavení testů v interním nástroji. Tvorba zásobníku otázek.

edunio

Katalog kurzů

Katalog kurzů s možností objednání kurzu uživatelem, třídění do složek, cílení.

edunio

Notifikace

Nastavitelné termíny a editovatelné texty notifikací.

edunio

Studijní cesta

Provázání kurzů a nastavení současného nebo postupného studia.

edunio

Hodnocení znalostí

Vyhodnocení znalostí (jednotliví uživatelé, souhrnné vyhodnocení otázek apod.)

edunio

Hodnocení kurzů

Zpětná vazba ke studiu a hodnocení kurzů uživateli.

edunio

Helpdesk

Interní helpdesk pro uživatele, FAQ, témata, notifikace pro lektory.

edunio

Customizace

Možnost nastavení grafického prostředí (barvy, logo), textů, notifikací apod.

... a řada dalších. Rádi vám vše předvedeme.

Chci podrobnou prezentaci

Edunio umí více Rozšiřující moduly

Knihovna

Strukturované úložiště pro dokumenty, odkazy a videa.

edunio

Vytvořte zaměstnancům firemní knihovnu. Vkládat do ní můžete libovolné dokumenty, videa či odkazy.

DIS

Prokazatelné seznamování s dokumenty.

edunio

Rozesílejte zaměstnancům dokumenty (předpisy, pokyny, informace apod.) k seznámení a nechte si potvrdit přečtení.

E-certifikáty

Elektronické podepisování certifikátů.

edunio

Zbavte se zbytečného papírování. Podepisujte certifikáty a jiné dokumenty vlastnoručně elektronicky.

PPT learning

Online kurzy z PowerPoint nebo Keynotes prezentací.

edunio

Vytvářet online kurzy nikdy nebylo jednodušší. Stačí vložit PowerPointovou nebo Keynotes prezentaci.

GDPR

Správa formulářů a souhlasů k GDPR.

edunio

Využijte EDUNIO k udělování souhlasů s nakládáním s osobními údaji nejen pro účely online školení.

Blended Learning

Řízení výuky face-to-face nebo kombinované s online.

edunio

Organizujte v EDUNIO i výuku face-to-face (pozvánky, přihlášky, učebny, certifikace, reporting, vazby na e-learning ad.).

Webináře

Integrované webináře se všemi funkcemi.

edunio

Pořádejte webináře a online schůzky (video, audio, sdílení obrazovky, prezentací, videa, chat ad.)

Dotazníky

Vytvářejte kompletní dotazníky a ankety.

edunio

Vytvářejte vlastní dotazníky a ankety s pracovním workflow (hodnocení zaměstnanců, cílení ad.)

Whistleblowing (VOS)

Nástroj pro ohlašování protiprávního jednání.

edunio

Vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

KPI

Hodnocení zaměstnanců dle stanovených cílů a kompetencí.

edunio

Hodnocení zaměstnanců dle KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti).

PropojeníEDUNIO Vám rádi propojíme s Vašimi IT systémy

edunio

Autentizace Single Sign-On

EDUNIO umožňuje Autentizace Single Sign-On (Active Directory).

edunio

Propojení s IT systémy

EDUNIO propojíme s Vašimi IT systémy (OKbase, SAP, Workday, Nugget, EGJE ad.).