Znalostní báze EDUNIO

Implementace LMS EDUNIO

Časový plán implementace řídící vzdělávací aplikace (LMS) EDUNIO je do značné míry závislý na požadavcích a součinnosti zákazníka. V případě propojování EDUNIO s jinými IT systémy pak doba implementace závisí do značné míry také na součinnosti dodavatele příslušného IT systému.

Spuštění EDUNIO tak může být v praxi otázkou 1-2 týdnů, ale i několika měsíců od podpisu smlouvy.

Krok 1: Úvodní konzultace 

Na úvod implementace proběhne úvodní konzultace (videocall), při které seznámíme zákazníka podrobněji s celým procesem implementace, požadavky na součinnost z jeho strany a posbíráme data pro základní nastavení EDUNIO.

Termín: obvykle do 1-2 týdnů od podpisu smlouvy

Krok 2:  Vytvoření a základní nastavení instance zákazníka 

Na základě úvodní konzultace vytvoříme zákaznickou instanci EDUNIO na zvolené doméně a provedeme její základní nastavení (moduly, kurzy, custom prostředí).

Termín: obvykle do 1 týdne od úvodní konzultace

Krok 3: Podrobné nastavení, propojení s IT systémy, migrace dat

TIP!

V případě jednoduché implementace EDUNIO, kdy zákazník nepožaduje specifická nastavení LMS, propojení EDUNIO s jinými IT systémy, autentizaci SSO, popřípadě migraci dat z jiného IT systému (studijní historie, organizační struktura apod.), lze tento krok přeskočit a jednoduché spuštění EDUNIO tak může být otázkou opravdu týdne nebo dvou od podpisu smlouvy.

V tomto kroku dochází podle požadavků zákazníka k podrobnému nastavení EDUNIO (organizační struktura, rozšiřující moduly, kvalifikace atd.), propojení s jinými IT systémy (SAP, Nugget, EGJE, KS, Workday apod.) a migraci dat z jiných IT systémů (studijní historie,atd.)

Termín: Třetí krok bývá časově nejnáročnější a závisí především na součinnosti zákazníka, popř. dodavatele propojovaného IT systému. Při flexibilní spolupráci všech zainteresovaných stran je možné tento krok zvládnout za 3-4 týdny. V opačném případě může trvat i několik měsíců.

TIP!

Lze také zvolit postup rychlého spuštění EDUNIO, kdy propojení s IT systémy či autentizace SSO jsou nastaveny až později již za provozu EDUNIO. Organizační strukturu uživatelů, kvalifikace či specifická pole dat uživatelů je však vhodné nastavit vždy dopředu.

Krok 4: Zaškolení

Jakmile je vše nastaveno a propojeno, proběhne zaškolení zákazníkem zvolených uživatelů v rolích SuperAdmin, Admin případně Lektor.

Termín: obvykle do 1 týdne od nastavení EDUNIO 

Krok 5: Spuštění

Posledním krokem implementace EDUNIO je samotné spuštění uživatelům, které je již plně v režii zákazníka.

TIP!

Před spuštěním EDUNIO doporučujeme udělat jednoduchou informační kampaň o projektu směrem uživatelům (co je EDUNIO, k čemu bude v organizaci využíváno, jaké hlavní výhody uživatelům přináší apod.) tak, aby na spuštění byli všichni připraveni a celý projekt byl vnímán co nejvíce pozitivně.

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz