Znalostní báze EDUNIO

Reporting

EDUNIO umožňuje pohodlně a cíleně stahovat přehledy o studiu (reporty) včetně volby vlastních dílčích položek reportu.

Cílení reportů podle Organizační struktury

Uživatelé se do reportu vybírají pomocí výběru z Organizační struktury a/nebo je možné vybrat i jednotlivé uživatele.

Nastavený přehled lze uložit jako rychlý výchozí report.

EDUNIO umožňuje nastavit pomocí funkce Úlohy automatický reporting s pravidelným zasíláním uloženého reportu na uvedený e-mail (či více e-mailů) ve stanovený termín (s libovolným nastavením opakování - dny/týdny/měsíce).

Typy reportů

Report můžete stahovat jako základní či podrobný, případně speciální pro:

  • Kurzy
  • Vzdělávací akce
  • Testy
  • Certifikáty
  • DGPR
  • Dotazníky

Výstupy

Reporty lze stahovat ve formátu:

  • HTML - do rychlého náhledu
  • CSV (MS Excel) - stažení přímo do počítače
  • CSV (MS Excel) s možností zaslat si report do e-mailu

TIP!

Pro dílčí správu EDUNIO můžete nastavit vybraným uživatelům s přiřazenou rolí Admin pravidelné automatické zasílání reportů e-mailem přesně podle požadovaného nastavení (jaký report, komu, kdy).

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz