Znalostní báze EDUNIO

Seznamování s dokumenty

Potřebujete prokazatelně seznamovat uživatele/zaměstnance s interními předpisy, dokumentací BOZP či PO nebo jen jednorázovými opatřeními?

EDUNIO nabízí díky modulu DIS (Document Identification System) možnost rozesílat uživatelům libovolné dokumenty a zaznamenat prokazatelně seznámení s nimi.

Díky funkcionalitě Organizační struktura lze navíc rozeslání dokumentů jednoduše zacílit na vybranou skupinu uživatelů.

Prokazatelnost seznámení pak lze nastavit ve třech úrovních:

  1. Otevření dokumentu - LMS (Learning Management System) zaznamená prosté otevření dokumentu uživatelem.
  2. Prohlášení s tlačítkem - uživatel je vyzván k potvrzení prohlášení o přečtení dokumentu stisknutím tlačítka.
  3. Prohlášení s elektronickým podpisem - uživatel je vyzván k elektronickému podepsání prohlášení.

Záznamy o seznámení s dokumenty jsou ukládány a kdykoliv dohledatelné v reportech EDUNIO. Prohlášení tak můžete kdykoliv vytisknout vč. případného elektronického podpisu.

Dokumenty k seznámení mohou být přiloženy ke zprávě, prolinkovány z jiného umístění nebo prolinkovány přímo do Knihovny EDUNIO.

Prokazatelné seznamování uživatelů s dokumenty v EDUNIO

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz