Znalostní báze EDUNIO

Firemní knihovna v LMS EDUNIO

Vytvořte zaměstnancům informační základnu = firemní úložiště (knihovnu), kam si budou moci kdykoliv sáhnout pro vybrané dokumenty, odkazy či videa.

Modul Knihovna v EDUNIO nabízí prostor pro uložení dokumentů, videí či odkazů na místě, kde k nim zaměstnanci budou mít pohodlný a logický přístup, přímo ve vzdělávací platformě.

Cílený přístup k informacím

Strukturu Knihovny (složky, podsložky) si můžete nastavit přesně podle vlastních potřeb. V návaznosti na Organizační strukturu (funkcionalita EDUNIO umožňující vytvářet skupiny uživatelů) můžete pak jednotlivé složky navíc svázat s vybranými skupinami uživatelů a zajistit tak, že každý zaměstnanec bude mít přístup pouze k těm informacím, které potřebuje a naopak, nedostane se nikam, kam nechcete.  

Co můžete uložit do firemní Knihovny?

Možností se nabízí celá řada:

Funkce firemní knihovny v EDUNIO - e-learning systému
edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz