Znalostní báze EDUNIO

Katalog kurzů pro osobní rozvoj 

Vedle online kurzů, které zaměstnancům přidělujete k povinnému absolvování (dostávají notifikaci a kurzy se jim zobrazují v rubrice Moje kurzy), můžete v EDUNIO vytvořit i nabídku online kurzů k dobrovolnému absolvování.

Pro tyto účely nabízí EDUNIO Katalog. Do Katalogu můžete umístit jakékoliv online kurzy, které si zaměstnanci pak mohou libovolně objednávat/přidělovat sami. Průběh studia i absolvování dobrovolných kurzů z Katalogu EDUNIO zaznamenává stejně jako u kurzů povinných a vše dohledáte pohodlně v reportech.

Katalog vám tedy umožňuje nabídnout zaměstnancům online kurzy, které slouží k jejich dobrovolnému osobnímu rozvoji. Můžete jej tedy pojmout nejen jako účinný nástroj vzdělávání pro zaměstnavatele, ale i jako přidanou hodnotu pro samotné zaměstnance.

Jaké kurzy se hodí do Katalogu?

V Katalogu můžete nabídnout online kurzy pro osobní rozvoj zaměstnanců. Cílit můžete šikovně na témata související se zaměřením vaší firmy, ale i na obecné znalosti a dovednosti např.:

  • jazykové kurzy
  • soft skills
  • finanční gramotnost
  • IT dovednosti
  • zdravý životní styl
  • apod.
Firemní katalog kurzů, který si zaměstnanci mohou objednávat sami.
edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz