Znalostní báze EDUNIO

Plánování rozvoje v LMS EDUNIO

Naplánujte zaměstnancům rozvoj a zajistěte jejich potřebné znalosti, dovednosti a zkušenosti pro plnění pracovních úkolů i pracovní a osobnostní růst.

Identifikujte a rozvíjejte potenciál svých zaměstnanců, získejte potřebné personální zdroje pro úspěch a růst organizace.

Jak využít nástrojů EDUNIO?

Identifikujte potřeby rozvoje

V modulu Dotazníky jednoduše vytvořte:

  • zaměstnanecký průzkum
  • výkonnostní hodnocení zaměstnanců
  • zpětné vazby od manažerů


Stanovte cíle rozvoje

Připravte si v modulu Dotazníky formuláře, ve kterých stanovíte konkrétní, měřitelné a dosažitelné cíle. Mohou to být například formuláře pro stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti (anglicky KPI = Key Performance Indicators).


Naplánujte a realizujte rozvojové aktivity

Vedle vlastních online kurzů (modul PPT Learning) EDUNIO nabízí realizaci rozvojových aktivit pomocí modulu Blended Learning.

Vytvořte pohodlně konkrétní aktivity:

  • tréninkové kurzy
  • face-to-face (F2F) mentoring
  • rozvojové programy
  • videokurzy
  • apod.

TIP!

Kurzy můžete v EDUNIO sdružovat do Studijních cest umožňujících zjednodušené přidělování kurzů uživatelům. Vedle kurzů lze do Studijních cest zahrnout i dotazníky. 


Proveďte hodnocení úspěchu rozvoje

Zhodnoťte dosažení stanovených cílů.

Vytvořte si v modulu Dotazníky vhodné formuláře pro vlastní hodnocení:

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz