Znalostní báze EDUNIO

PPT Learning - online kurzy z PowerPointu

Chcete si vyrábět vlastní online kurzy, aniž byste potřebovali speciální nástroje a dovednosti?

Žádný problém. EDUNIO nabízí modul PPT Learning.

Díky modulu PPT Learning vytvoříte z vaší PPT prezentace online kurz se standardem SCORM doslova jedním kliknutím. Stačí nahrát prezentaci do EDUNIO a chvíli počkat, než si speciální modul s prezentací pohraje a vytvoří z ní klasický SCORMový online kurz.

Jak vypadá výsledný online kurz vytvořený pomocí PPT Learning?

Obsah výsledného online kurzu bude vypadat stejně jako podkladová PPT prezentace. PPT Learning modul do kurzu přidá ovládací prvky a komunikační standardy, které umožní LMS (Learning Management System) zejména:

 • monitorovat průběh studia 
 • nastavit podmíněný průchod kurzem (student musí projít postupně celý obsah)
 • navázat při přerušení studia na stejném místě
 • přidat test pro ověření znalostí
 • přidat certifikát o absolvování 
 • atd.

V jakém nástroji nejlépe zpracovat PPT prezentaci pro online kurz?

PPT Learning modul je maximálně kompatibilní s PowerPointem. V prezentaci můžete použít dokonce celou řadu aktivních prvků, jako jsou animace nebo tooltipy. Ne všechny však s ohledem na možnosti souvisejících technologií fungují nebo jsou pro online kurz vhodné, proto EDUNIO nabízí jednoduchý manuál, které prvky v prezentacích využívat a které naopak ne.

PPT prezentace můžete vytvářet i v nástrojích Google Slides, Keynotes nebo Canva. Pokud však prezentaci vytvoříte v těchto nástrojích, doporučujeme ji pro zajištění maximální kompatibility před nahráním do EDUNIO otevřít, zkontrolovat a uložit ještě přes PowerPoint.

TIP!

Pokud ji ještě neznáte, vyzkoušejte pro tvorbu prezentací Canvu. Jde o jednoduchý nástroj, který nabízí celou řadu šablon a prvků (fotky, grafika, ikony atd.), které vám pomohou jednoduše vytvářet perfektní a efektní prezentace. Prezentace vytvořené v Canvě jednoduše uložíte do formátu PPT.

POZOR! Pro zajištění maximální kompatibility prezentace z Canvy vždy před nahráním do EDUNIO otevřete, zkontrolujte a uložte přes PowerPoint.

Jak vytvářet prezentace pro online kurz?

Při vytváření PPT prezentací pro online kurz myslete na jejich využití. Online kurz vyžaduje jiný přístup než face-to-face (F2F) přednáška, proto i PPT prezentace pro online kurz musí být trochu jiná než doprovodná prezentace k F2F přednášce. 

Základní principy zpracování PPT prezentace pro online kurz:

 • používejte jednoduché, ale úplné vysvětlení všeho, co chcete sdělit
 • pokud víte, jaké padají k výkladu často dotazy, rovnou je odpovězte
 • uspořádejte obsah každého slidu přehledně, nepřehánějte to se zaplněním slidu obsahem
 • prokládejte výklad rekapitulacemi klíčových sdělení nebo kontrolními otázkami
 • používejte jednotnou grafiku

Pro kurzy PREVENT využíváme vlastní metodiku 3D výkladu:

 • 1D: Stručné, zapamatovatelné sdělení klíčové informace.
 • 2D : Srozumitelný podrobnější výklad problému (např. vysvětlení ustanovení právního předpisu).
 • 3D: Detailní nebo doplňující informace k problému (např. odkaz na přesné znění právního předpisu).
Vyrábějte si vlastní online kurzy jednoduše sami. LMS platforma EDUNIO nabízí modul PPT Learning.

Doporučení k formátu a vybraným prvkům prezentace

1) Formát

doporučený poměr stran 16:10, 16:9

2) Šablona

Vytvořte si jednoduchou a pěknou firemní šablonu. Odlaďte ji i se vzhledem přehrávače kurzů ve vašem LMS.

Méně je někdy více, volte:

 • pozadí - jednobarevné, vhodný kontrast barev pozadí/písmo
 • písmo - jednoduché, dobře čitelné, standardní fonty (Ariel, Open Sans, Calibri apod.), vhodná velikost
 • snažte se "nepřeplácat" jednotlivé snímky velkým množstvím textu
 • držte vhodnou kompozici snímků v celé prezentaci, ať každý snímek není kompozičně úplně jiný
 • ponechte dostatečné místo na všech okrajích
 • zkuste dodržet i co nejvíce jednotný styl použité grafiky (fotky, ilustrace, infografika apod.), grafiku vkládejte ve vhodném rozlišení

3) Animace a interaktivní prvky

Vybrané jednoduché animace a interaktivní prvky (tooltip, lightbox) vytvořené v PowerPointu fungují i po převedení do online kurzu ve formátu SCORM.

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz