Znalostní báze EDUNIO

Evidence pracovnělékařských prohlídek

Pokud hledáte nástroj pro evidenci a organizaci pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců, k EDUNIO nabízíme hned dvě možnosti:

MEDBOOK - plná automatizace a digitalizace

MEDBOOK je samostatná aplikace vyvinutá speciálně pro automatizaci a digitalizaci agendy pracovnělékařských prohlídek. 

MEDBOOK nabízí zejména:

  • číselníky, ze kterých jednoduše sestavíte pracovnělékařskou prohlídku přesně podle komplikovaných legislativních pravidel
  • automatické generování příslušných formulářů (žádanka, posudek) podle nastavených parametrů
  • automaticky generované notifikace k absolvování pracovnělékařské prohlídky s automaticky předvyplněnými formuláři 
  • rezervační systém pro pohodlné online objednání termínu prohlídky v ordinacích PREVENT
  • archivaci lékařských posudků
  • online přehledy a reporty

Pro maximální usnadnění správy agendy pracovnělékařských prohlídek umíme MEDBOOK integrovat přímo do EDUNIO.

Periodické činnosti - jednoduchá evidence

Pokud hledáte jen jednoduchý, poloautomatizovaný nástroj pro správu pracovnělékařských prohlídek, můžete využít také modul Periodické činnosti.

Modul Periodické činnosti umí:

  • hlídat termíny pracovnělékařských prohlídek
  • odesílat notifikace k absolvování lékařské prohlídky s přiloženými formuláři
  • archivovat nahrané lékařské posudky
  • reportovat stav pracovnělékařských prohlídek (absolvováno, neabsolvováno v termínu)

Jaký je rozdíl mezi MEDBOOKem a modulem Periodické činnosti?

Zásadní rozdíl mezi oběma řešeními je v úrovni automatizace a digitalizace. Zatímco v MEDBOOKU díky propracovaným číselníkům pouze nastavíte vstupní parametry a dále se o všechno postará aplikace sama (zjednodušeně předvyplňuje všechny notifikace a formuláře za vás i zaměstnance), modul Periodické prohlídky nepracuje s číselníky, ale pouze s pevnými notifikacemi a vzorovými formuláři, které je potřeba vyplňovat ručně. Modul Periodické prohlídky také nenabízí rezervační systém pro online objednávání termínu.

MEDBOOK tedy vám i zaměstnancům usnadní administrativu spojenou s lékařskou prohlídkou mnohem významněji než modul Periodické prohlídky. Nabíc eliminuje případné chyby při vyplňování.

Evidence pracovnělékařských prohlídek v aplikaci Medbook

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz