Znalostní báze EDUNIO

GDPR modul v LMS EDUNIO

Co znamená GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je právní předpis Evropské unie, který stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů fyzických osob.

GDPR se vztahuje na všechny společnosti a organizace, které zpracovávají osobní údaje občanů EU, a to bez ohledu na to, kde se nachází. To znamená, že se týká nejen společností a organizací sídlících v EU, ale i těch mimo EU, pokud nabízejí zboží nebo služby občanům EU nebo monitorují jejich chování.

GDPR modul v EDUNIO

Modul GDPR v EDUNIO umožňuje v souvislosti s plněním povinností při zpracování osobních údajů tvorbu, evidenci a správu souhlasů od subjektů údajů (uživatelé EDUNIO), včetně možnosti odvolání souhlasu.

Formuláře pro sběr souhlasů mohou být s otázkami a lze k nim přidat i dotazník.

Hlavní souhlas lze doplňovat dílčími souhlasy. V případě několika dílčích souhlasů umožňuje modul i hromadné udělení souhlasu uživatelem a zjednodušit udílení souhlasů jednotlivě.

TIP!

Doporučení k tvorbě formulářů pro sběr souhlasů:

 • Účel zpracování: Jasně a srozumitelně uveďte, pro jaký konkrétní účel budou osobní údaje zpracovávány.
 • Informace o zpracovateli: Uveďte jméno a kontaktní údaje organizace, která bude údaje zpracovávat, a případně také kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů.
 • Typy osobních údajů: Uveďte, jaké osobní údaje budou zpracovávány.
 • Doba uchování údajů: Uveďte, jak dlouho budou údaje uchovávány, nebo kritéria použitá k určení této doby.
 • Práva subjektů údajů: Informujte subjekty údajů o jejich právech, jako je právo na přístup, opravu, výmaz údajů, omezení zpracování, a právo vznést námitku.
 • Možnost odvolání souhlasu: Ujasněte, že souhlas může být kdykoli odvolán, a jak to lze udělat.
 • Dílčí souhlasy: Pokud jsou údaje zpracovávány pro více účelů, umožněte uživatelům udělit souhlas pro každý účel samostatně.
 • Oznámení o dobrovolnosti souhlasu: Uveďte, že poskytnutí údajů a udělení souhlasu je dobrovolné.
 • Třetí strany: Pokud budou údaje sdíleny s třetími stranami, uveďte to, a uveďte kdo jsou tyto třetí strany.
 • Aktivní opt-in: Ujistěte se, že souhlas je udělen aktivní akcí, jako je zaškrtnutí prázdného políčka. Nepoužívejte předem zaškrtnutá políčka.
  Jednoduchý jazyk: Použijte jasný a srozumitelný jazyk, aby bylo zajištěno, že subjekty údajů rozumí informacím, které jim poskytujete.

Modul GDPR ukládá souhlasy na jednom místě s možností hromadného reportování.

Jednotlivé souhlasy lze dohledat také přehledně v kartách uživatelů.

TIP!

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze nastavit i jako podmíněný vstup do EDUNIO. Uživatel se dostane do systému až poté, co odsouhlasí přidělený formulář souhlasu. 

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz