Znalostní báze EDUNIO

GDPR modul v LMS EDUNIO

Co znamená GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Jde o přímo platnou legislativu, nezávislou na legislativě státu.

Nařízení je platné ve všech státech EU a navíc na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku.

Co modul GDPR umí

Seznamte své zaměstnance, kteří budou pracovat s osobními daty, s pravidly GDPR. 

Modul GDPR umožňuje v rámci udílení souhlasů s použitím osobních údajů:

  • tvorbu souhlasů
  • evidenci souhlasů 
  • správu dílčích souhlasů 

Formuláře pro tvorbu souhlasů je v modulu GDPR možné vytvářet, upravovat, kopírovat i mazat. Formuláře mohou být s otázkami a kombinované s dotazníkem.

S formuláři lze uživatele seznámit při prvním vstupu do EDUNIO, nebo po přihlášení přes tlačítko vložené na domovskou stránku či do kurzu.

Hlavní texty souhlasu lze doplňovat dílčími souhlasy, které vyvtoříte přes nástroj Dotazník umístěný přímo v Modulu GDPR. Tyto dílčí souhlasy se mohou týkat například použití fotografie, zveřejnění jména či emailové adresy na webu společnosti a pod. V případě dílčích souhlasů umožňuje EDUNIO i hromadné udělení souhlasu uživatelem, odpadne tak nutnost několikanásobného udílení jednotlivých souhlasů.

Modul GDPR shromažďuje souhlasy v EDUNIO na jedno místo a můžete je i reportovat.

TIP!

Nastavte souhlas se zpracováním osobních údajů jako podmíněný vstup do EDUNIO. Uživatel se dostane do systému až poté, co odsouhlasí přidělený formulář souhlasu. Přes nastavení volby Nepovolit vstup při nesouhlasu uživatel do EDUNIO nevstoupí, pokud souhlas neudělí. 

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz