Znalostní báze EDUNIO

Specifika BOZP a PO online

Online kurzy BOZP a PO PREVENT určené ke školení o právních a ostatních předpisech BOZP a PO můžete jednoduše doplnit o seznámení s konkrétními informacemi a pokyny k BOZP a PO ve vaší organizaci. EDUNIO vám k tomu nabízí skvělé nástroje.

Seznamování s konkrétní informacemi a pokyny k BOZP a PO v organizaci by mělo zahrnovat zejména:

 • kategorizaci prací, rizika a opatření na pracovištích
 • dokumentaci pracovišť (organizační a provozní předpisy, dokumentace požární ochrany apod.)
 • umístění prostředků a zařízení požární ochrany (hasicí přístroje, požární hydranty apod.)
 • bezpečné používání zařízení a pracovních prostředků
 • pokyny pro zdolávání mimořádných událostí (úraz, požár, evakuace apod.)
 • umístění prostředků pro poskytování první pomoci (lékárnička apod.)
 • únikové cesty a východy
 • informace o poskytovateli pracovnělékařských služeb a pracovnělékařských prohlídkách

Necháme-li stranou činnosti, které vyžadují praktický zácvik (například zácvik pro obsluhu konkrétního manipulačního vozíku na konkrétním pracovišti apod.), těžko budete hledat informaci v oblasti BOZP a PO, kterou nelze předat zaměstnancům online. Tvrdí-li někdo dnes ještě opak, pak mu většinou schází znalosti v oblasti komunikačních a IT technologií nebo jen špetka představivosti.

TIP!

Pokud vám někdo tvrdí, že v učebně prezenčně prováděné školení BOZP a PO je tak jedinečné, že je online nerealizovatelné, zkuste si vždy sami vybavit, jak dané prezenční školení vypadalo, když jste se ho sami účastnili, co si z něj pamatujete a jestli jste se dozvěděli nějakou informaci, kterou by opravdu nešlo předat online. 

TIP!

Pokud vám někdo tvrdí, že školení BOZP či PO není možné provádět online, protože zaměstnanci při něm nemohou pokládat dotazy, pak se minimálně v případě EDUNIO velmi mýlí. EDUNIO nabízí možnost dotazování nejen v době studia kurzu, ale také kdykoliv mimo ni. Online spojení mezi studentem a lektorem je nastaveno na režim 24/7 a zaměstnanec tak naopak získává jednoduchou možnost dotazovat se kdykoliv. Navíc EDUNIO všechny dotazy monitoruje a poskytuje tím perfektní zpětnou vazbu pro prevenci rizik.

Místní informace o BOZP a PO online

PPT Learning 

Zpracujte informace o BOZP a PO jednoduše do PowerPointové prezentace a využijte modulu PPT Learning, který z vaší prezentace sám vytvoří online kurz. 

Videokurz

Další jednoduchou možností, jak zpracovat informace o BOZP a PO do online podoby, je natočit videoukázky. Vystačíte si jen s mobilem vybaveným lepším fotoaparátem.

Multimedia a interakce

Vaše online školení BOZP a PO může být velmi praktické. Využijte multimedia, např.:

 • fotografie či videa z pracovišť
 • ukázky typu SPRÁVNĚ X ŠPATNĚ
 • videonávody (pracovní postupy, obsluha, údržba zařízení apod.)
 • zařaďte do online školení kvízy, kontrolní otázky, stručně rekapitulace

Použitím multimedií a interakcí, které každý musí řešit individuálně, můžete zaměstnance provést problematikou BOZP a PO daleko názorněji než při skupinové přednášce bez aktivního zapojení. 

Dokumentace

Přidejte do online školení BOZP a PO související dokumentaci

TIP!

Pokud využíváte Knihovnu v EDUNIO, stačí jen prolinkovat online kurz do příslušných dokumentů. 

Pro seznamování s dokumentací BOZP a PO můžete také využít v EDUNIO modul DIS (Document Identification System), s jehož pomocí můžete seznamovat zaměstnance s dokumentací nejen v rámci plánovaných vstupních a pravidelných školení, ale také kdykoliv jindy v případě, kdy vydáváte novou nebo významně aktualizujete stávající dokumentaci.

Testování znalostí

Získané znalosti a dovednosti můžete prověřit testovými otázkami. 

TIP!

Přemýšlejte nad vytvořením testových otázek. Nedávejte do otázek složité definice a odpovědi lišící se jen vynecháním jednoho slova. Připravte otázky, které prověří zásadní vyžadované znalosti či dovednosti a snažte se spíše prověřit pochopení problému. Funkce vyhodnocení odpovědí v EDUNIO může být pro vás skvělým nástrojem prevence rizik, který vám nabízí dokonalý přehled, v jakých otázkách jsou zaměstnanci silní nebo kde naopak často chybují. Na chyby se pak můžete zaměřit při úpravě školení nebo při zavádění opatření prevence rizik.

Cílení informací

Organizační struktura v EDUNIO vám nabízí jednoduchou možnost zacílit informace o BOZP a PO přesně na daného uživatele (lokalita, pozice apod.). 

TIP!

EDUNIO zvládá také cílení lekcí, tzn. že můžete přesně zacílit nejen celý kurz, ale i jen jeho jednotlivé lekce. Struktura cíleného školení BOZP a PO pak může vypadat třeba takto:

KURZ BOZP -> Lekce 1 (společná část) + Lekce 2 (lokalita Brno) + Lekce 3 (pozice Skladník)
 
Doplňte si online kurz BOZP a PO jednoduše o seznámení s konkrétními informacemi a pokyny k BOZP a PO ve vaší organizaci.
edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz